Limonády a sirupy Bylinka

Informace o zpracování osobních údajů

 1. Společnost CIPRO CZ s.r.o., se sídlem Drlíčov 151/12, Vnitřní město, 397 01 Písek, IČ: 261 07 376, zapsané ve veřejném rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 14398 (dále jen “správce”), zpracovává Vaše osobní údaje v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).
 2. Rozsah zpracování:
  • identifikační údaje (jméno a příjmení, název společnosti),
  • kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo, e-mail).
 3. Správce zpracovává Vaše osobních údaje zejména za účelem:
  • odpovědi na dotaz,
  • vyřízení požadavku (objednávky),
  • ajišťování smluvních vztahů.
  S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas.

  Kontaktní adresa správce:
  CIPRO CZ s.s.o., Drlíčov 151/12, Vnitřní město, 397 01 Písek
  IČ: 261 07 376, telefon: +420 602 173 123
  e-mail: info@ciproczech.cz
 4. Doba uložení osobních údajů: Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytně nutnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány.
  Pro účely vyřízení požadavku a zajištění smluvních vztahů budou osobní údaje zpracovávány maximálně po dobu 5 (pěti) let, ode dne odeslání kontaktního formuláře, pokud tento souhlas neodoláte dříve.
 5. Udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Učinit tak můžete podepsaným písemným oznámením zaslaným na poštovní adresu nebo kontaktní e-mail správce uvedený výše. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.
 6. V případě zpracování osobních údajů na základě Vašeho uděleného souhlasu máte právo (za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR):
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požádat nás o informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • omezit zpracování Vašich osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 7. Prostředky ochrany osobních údajů
  Za účelem ochrany a minimalizace rizika neoprávněného přístupu k Osobním údajům Správce přijal organizační a technická opatření.

  Mezi tato opatření patří:
  • organizační omezení zužující okruh osob oprávněných přicházet do styku s Osobními údaji; a
  • technické zabezpečení serverů a Webových stránek Správce proti neoprávněné manipulaci.
  Osoby přicházející do styku s Osobními údaji jsou poučeny o zásadách ochrany osobních údajů a při jejich zpracování jsou vázány mlčenlivostí.

Tyto informace jsou platné od 14. 8. 2020

Jet nahoru